Hoppa till sidans innehåll

Värdefull förening


Levide IF:s Värdegrund

L- lust

Vi vill väcka passionen för att idrotta. Föreningslivet och glädjen från ledarna sprider intresset för idrott vidare.

I- Inspiration

Vi vill få alla att fortsätta med idrotten. Inspiration, kraft och engagemang får man från laget/gruppen, gemenskapen och ledarna. 

F –Förståelse

Vi vill att alla ska vara med i gemenskapen och känna lagkänslan. Alla och envar har en tillhörighet i gruppen, och tillför sin del. Ledarna ser varenda gruppmedlem.

Vision: 
En levande idrottsförening som väcker lust och inspirerar till idrott för alla på Gotlands landsbygd.

Verksamhetsidé

 • Levide IF verkar för att alla genom lek, träning, tävling och motion kan ägnas sig åt idrottsverksamhet på olika nivåer och vardagsmotion.
 • Levide IF vill ge alla möjligheten att upptäcka och prova olika former av motion och idrott.

  Levide IF vill genom detta bidra till en aktiv och sund livsstil.
  Idrott för alla!

Verksamhetsområden

Fotboll, bordtennis, skidor och motion

 


Mål för Levide IF

 • Utbildade ledare i alla våra verksamhetsområden
 • Vi vill bibehålla samt utöka antalet aktiva
 •  Vi vill utveckla verksamhetsområden, anläggningar och organisation

Strategi
Vi uppnår målen genom att ha interna utbildningar och externa såsom SISU, GI och andra aktörer. Med utbildade tränare kan vi bibehålla de aktiva och även rekrytera nya medlemmar. Genom att utveckla anläggningen och faciliteter kan vi utöka antalet aktiva medlemmar.

 

Handlingsplan

Värdegrundsarbetet påbörjades i februari 2017 på Fröjel Resort med ledare och sektionsmedlemmar och kommer att uppdateras och följas upp löpande framöver.  Implementering av det här dokumentet skall ske genom årlig information till våra medlemmar. Delvis genom Facebook, hemsidan, årsmöte, årsberättelse, info i kiosker, banderoll på fotbollsplan, i omklädningsrummen, på årsfesten. Samt på föräldraträffar och uppstartsträffar med alla i föreningen.

Varje sektion ansvarar för sin verksamhetsplan som redovisas i årsberättelsen tillsammans med verksamhetsberättelsen.

 

Föreningens Policy

Snus och tobak
Levide IF ska arbeta för ett minskat användande av snus och tobak. Som ett led i det arbetet ska en dialog föras inom klubben så att ledare och aktiva inom klubben blir medvetna om tobakens och snusets negativa inverkan på individ och miljö. Målsättningen är att försöka få ledare att använda tobak och snus med omdöme för att på så sätt kunna agera som en god förebild. Ledare inom LIF ska sträva efter att tona ner sitt eget användande av tobak och snus i så stor utsträckning som möjligt.

LIF ska även arbeta för att uppmuntra ungdomar att värna om nikotinfria miljöer och sträva efter att skapa en ungdomskultur utan tobaksrökning och snus. LIF vill gärna arbeta för att regionen skapar rökfria miljöer på anläggningar där idrott bedrivs.

Om föreningen upptäcker att någon/några av våra ungdomar under 18 år använder tobak eller snus gör vi på följande vis:

 • Enskilt samtal och kontakt med förälder.

Alkohol
Inga alkoholdrycker ska förekomma bland vare sig ledare, föräldrar eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdom (tex under träningsläger, tävlingar eller resor till från dessa).

LIF tillåter inte att våra ungdomar under 18 år dricker alkohol.

Läkemedel/doping
På LIF:s hemsida ska information om Riksidrottsförbundets och Apotekets informationsskrift ”Dopingklassade läkermedel” läggas ut. I sin sjukvårdsväska har LIF endast Alvedon, Panodil eller liknande preparat. All användning av prestationshöjande medel enl. ICO:s dopinglista är förbjuden. Det undantag som skulle kunna vara aktuellt är om spelaren har läkarintyg för tex Astmamedicin.

Sniffning
Det är helt förbjudet med sniffning.

Narkotika
All användning av narkotika är helt förbjuden

Energidryck
LIF ser helst att energidrycker ej förekommer bland våra aktiva i föreningen.
Trafik
Föraren och samtliga passagerare skall använda bilbälte under hela resan.

Föraren ska framföra fordonet på ett säkert sätt. Följa trafikreglerna.

Föraren ska vara utvilad, nykter och drogfri. 

Fordonet ska vara säkert och godkänd.

Föraren bör under färd undvika att tala i mobiltelefon.  

Cykel
Barn och ungdom under 15 år ska ha cykelhjälm när man cyklar till och från idrottsevenemang. 

Över 15 år är det även önskvärt med cykelhjälm.

Ekonomisk policy
Klubben står för anmälningsavgift, domaravgift, hallhyror och andra kostnader av liknande art som tillhör verksamheten vid idrotter som tar ut deltagaravgifter i verksamheten.

Huvudregel är att klubben enbart betalar ut ersättning till medlemmar. Det innebär att har man inte betalat medlemsavgift kan man inte få några bidrag eller ersättningar.

Bidrag till lag/grupper
Ansökan kan göras till styrelsen på bidrag för cuper/tävlingar eller träningsläger. Ansökan ska lämnas in i tid till styrelsen och beviljas i den mån LIF ekonomi tillåter. Budget med intäkter och kostnader ska redogöras för styrelsen.

Inköp
Varje sektion får bevilja inköp under 1000 kr. Inköp över 1000 kr ska styrelsen bevilja.
Avstämning inom sektionen (fotboll, bordtennis, skidor och motion) görs före inköp av material, kläder m.m
Inköp på faktura, viktigt att fakturan blir ställd till Levide IF.
Referens beställarens namn.

Faktura adress:
Levide IF
Levide Magnuse 415
62353 Hemse

This is a mailto link
Kiosk
Kiosken bemannas av laget och hålls öppen på hemmamatcher. Intäkten går till gemensam klubbkassa och bokförs på respektive sektion.

Sponsring
Sponsring kan ske på klubb eller lag/spelare nivå.

I de fall lag/spelare ordnat egen sponsor ska en kontakt tas men sponsorgruppen innan avtal ingås.

Att tänka på vid särskilda satsningar:
Sektionen/laget/gruppen ska redovisa en budget för styrelsen i god tid innan satsningen startar där intäkter och kostnader redovisas.

 

Riktlinjer för barn och ungdomsidrott

Bakgrund: Föreningslivet spelar en viktig roll i allas utveckling i alla åldrar. Genom Levide IF får barn och ungdomar en möjlighet att uppleva gemenskap och kamratskap och få en aktiv och sund livsstil.

Levide IF vill bedriva sin barn- och ungdomsverksamhet utifrån följande riktlinjer:

 • Idrott för barn ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa FN:s barnkonvention om barns rättigheter.
 • Föreningen skall visa förståelse och acceptans för att utövaren har fler intressen/ idrotter.
 •  Vi ska ge våra ungdomar en meningsfylld fritidssysselsättning utan droger och doping.
 • Ta hänsyn till individens behov och ge möjlighet till utveckling som passar var och ens fysiska, psykiska och sociala förutsättning.
 • Att se matchen som ett inlärningstillfälle för alla spelare, med detta motverkar vi all form av toppning i våra ungdomslag.
 • Vi vill skapa intresse och engagemang bland föräldrar genom att erbjuda uppgifter som alla klarar. Det skapar en sammanhållning och en gemenskap i föreningen.
 • Fadderverksamhet- seniorer kan närvara på träning och är även domare på barn och ungdomars matcher.
 • Föreningen ger förutsättningar för att våra ledare ska utbilda sig alternativt vidarutbilda sig.
Uppdaterad: 05 APR 2018 20:44 Skribent: Peter Edlund
E-post: Adressen Gömd

Huvudsponsor:

Länsförsäkringar Gotland logga

Stöd Levide IF:

Sponsorhuset.se

Hjälp Levide IF genom att handla via Sponsorhuset.se

 

 

Destination Gotland

 

Bild på stuga att hyra

 

Boende att hyra i anslutning till idrottsplatsen

 

Postadress:
Levide IF
Ida Edlund, Levide Magnuse 415
62353 Hemse

Besöksadress:
Levide Idrottsplats, Levide Idrottsplats
62353 Hemse

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info